face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
logo-dposr.jpg

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad

p. Michal Šerfel :
tel. : 0918 790363
mail : ovdpopoprad@717.cz

Okresný výbor DPO Poprad
Družstevná 24
059 35 Batizovce
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál
OKRESNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV DHZ
V piatok 10.2.2012 sa v Batizovciach konalo rokovanie okresného valného zhromaždenia delegátov dobrovoľných hasičských zborov okresu Poprad. Delegáti zo 41 dobrovoľných hasičských zborov /DHZ/ zastupujúci 2 271 členov prerokovali činnosť okresnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany /DPO/ v Poprade za volebné obdobie rokov 2007 - 2011. Zároveň si zvolili 25 - členný okresný výbor DPO , 9 - členné predsedníctvo , 5- člennú Okresnú kontrolnú a revíznu komisiu i delegátov na republikové valné zhromaždenie DPO SR a do snemu DPO SR - Mariána Rušina a Ing. Stanislava Kováča. Predsedom OV DPO sa stal Ing. Pavol Rumler /DHZ Poprad/, ktorý po desiatich rokoch vystriedal Ing. Petra Marušina.Za podpredsedu pre prevenciu bol zvolený Ing. Stanislav Kováč /Tatranská Lomnica/, za podpredsedu pre mládež František Kundis //Spišské Bystré/ a pre represiu opätovne Marián Rušin /Poprad/, ktorý sa stal i okresným veliteľom DPO. Za riaditeľa OV DPO bol potvrdený Michal Šerfel /Batizovce/.Za predsedu Okresnej kontrolnej a revíznej komisie bol opäť zvolený Milan Bača /Batizovce/. Dobrovoľná požiarna ochrana SR je jednotnou, účelovou, humánnou a politicky nezávislou neziskovou spoločenskou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je budovať, organizovať dobrovoľné hasičstvo na území Slovenska v duchu stanov a zákonných predpisov. Podieľa sa na ochrane životov, zdravia a všetkých foriem vlastníctva pred požiarmi a živelnými pohromami. Úzko spolupracuje s orgánmi štátnej správy. obecnými a mestskými zastupiteľstvami, fyzickými a právnickými osobami, občianskymi združeniami a spolkami, ktoré sledujú podobné záujmy. Okrem zásahovej činnosti hlavná pozornosť je venovaná preventívnej protipožiarnej činnosti vykonávaním preventívnych protipožiarnych kontrol v obytných budovách a malých prevádzkach. Dobrovoľní hasiči sú povestní aj množstvom súťaží organizovaných v Podtatranskej hasičskej lige i olympiáde mladých hasičov, ktoré sú dobrými previerkami pripravenosti DHZ i výbornou možnosťou prezentovať časť svojej činnosti na verejnosti. Sú to súťaže nielen pre dospelých ale i hasičský dorast a žiakov. V uplynulom volebnom období dobrovoľní hasiči okresu Poprad dosiahli významné úspechy. V roku 2007 muži z Gerlachova a ženy zo Spišského Bystrého po víťazstvách v krajskej súťaži konanej v Spišskom Štvrtku, v republikovej súťaži Gerlachov zvíťazil a Spišské Bystré sa stalo vicemajstrom SR. V roku 2009 v rámci nášho kraja v súťaži v Svidníku muži z Gerlachova a ženy zo Sp. Bystrého boli najlepší a opäť postúpili do celoslovenskej súťaže, kde sa umiestnili na popredných miestach. Do
tretice Gerlachovčania i dorastenky zo Spišského Bystrého v krajskej súťaži konanej v Bystrom okr. Vranov v minulom roku nenašli premožiteľa a v republikovom kole DHZ v Dubnici nad Váhom zaslúžene im patrilo prvenstvo. V šľapajach svojich starších kolegov pokračujú i hasičské družstvá žiakov. V roku 2008 v krajskom kole konanom v Šuňave dievčatá zo Šuňavy skončili druhé a chlapci zo Šuňavy zvíťazili a postúpili na republikové kolo kde im patrila druhá priečka. O dva roky neskôr v obci Hertník okr. Bardejov dievčatá zo Šuňavy boli prvé čím si vybojovali postup na republikové kolo hry Plameň 2010 v Turčianskych Tepliciach , kde nenašli premožiteľa. Ako víťaz svojej kategórie reprezentovali v minulom roku Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži mladých hasičov v slovinskom Kočevje, kde skončili na veľmi peknom piatom mieste. Je treba úprimne poďakovať všetkým dobrovoľným hasičom i hasičkám, ktorí sa podieľajú na všetkej činnosti nezištne, bez nároku na odmenu v duchu hesla " Bohu na slávu, blížnemu na pomoc " - OK
Ak chcete napísať nejaký odkaz, alebo žiadosť môžete to urobiť tu :
Prilba nová.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one