face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
logo-dposr.jpg

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad

p. Michal Šerfel :
tel. : 0918 790363
mail : ovdpopoprad@717.cz

Okresný výbor DPO Poprad
Družstevná 24
059 35 Batizovce
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál
Železný hasič v Poprade

V sobotu 13.10.2018 priestranstvo pred ZŠ S MŠ Aurela Viliama Scherfela v Poprade - Veľkej ožilo dobrovoľnými i profesionálnymi hasičmi z rôznych častí Slovenska. Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Veľká v spolupráci s Mestom Poprad tu uskutočnil 2. ročník súťaže jednotlivcov „ TFA Železný hasič „ (TOUGHEST FIREFIGHTER´S ALIVE – voľne preložené Najtvrdší hasič prežije). Šlo už v poradí o tretiu takúto súťaž v tomto roku v okrese Poprad ( predtým v júni v Šuňave a v septembri v Liptovskej Tepličke). Je to súťaž pohybovo i fyzicky veľmi náročná v ktorej sa napodobňuje činnosť hasiča pri skutočnom prípade vzniku požiaru prípade inom zásahu.
Stalo sa už tradíciou, že všetky hasičské akcie pre mládež i dospelých v okrese Poprad začínajú našou krásnou slovenskou hymnou. Tentoraz v úvode na slávnostnom nástupe ju precítene predniesla Gabriela Kiovská z Popradu, čo všetci prítomní ocenili potleskom.
Za krásneho slnečného počasia na objednávku súťažnú trať postupne absolvovalo 39 súťažiacich, ktorí súťažili v šiestich kategóriách.
Medzi ženami vo veku do 35 rokov zvíťazila Alžbeta Miháliková (Dobrovoľný hasičský zbor Hodruša - Hámre). Druhá skončila Veronika Muchová (DHZ Liptovská Teplička). Bronz si vybojovala Marianna Palugová (DHZ Vlkanová).
Medzi ženami nad 35 rokov prvenstvo opäť patrilo Daniele Pitoňákovej (DHZ Liptovská Teplička). Druhá bola Iveta Zavacká (DHZ Poprad -Veľká).
Medzi mužmi do 35 rokov bol prvý František Ridzoň (Drábsko). O druhé a tretie miesto sa pobili bratia Fridmanovci. Tentoraz bol lepší Lukáš pred Tomášom (obaja DHZ Šuňava).
Medzi mužmi nad 35 rokov bol víťazom Ján Šebest (DHZ Vikartovce). Druhá priečka patrila Adriánovi Ficikovi (TFA team of Slovakia). Pekné tretie miesto na svoje konto si pripísal Marián Pitoňák. S minimálnymi rozdielmi na 4. a 5. mieste skončili Peter Géci a Stanislav Ovsiak (všetci DHZ Liptovská Teplička).
Prestavil sa i hasičský dorast (do 18 rokov). Tu bol najlepší Mário Šajtroch (DHZ Hodruša - Hámre) pred Patrikom Zavackým (DHZ Poprad -Veľká) a Jakubom Slivinským (DHZ Slovenská Ves).
Medzi dorastenkami premožiteľku nenašla Štefánia Badovská (DHZ SOŠ remesiel a služieb, Ul. Okružná Poprad). S rozdielom len 0,18 s druhá bola Michaela Vaculíková ( DHZ Poprad -Veľká). Tretia skončila Veronika Zacharová (DHZ Štefultov).
Organizátori ocenili aj najmladších súťažiacich Michaelu Vaculíkovú a Mária Šajtrocha i najstarších Ivetu Zavackú a Stanislava Ovsiaka. Ocenenia sa dostalo za pomoc i veľkému priaznivcovi hasičov Danielovi Deptovi.
Ceny najlepším vo všetkých kategóriách odovzdal člen Územnej organizácie DPO SR Poprad Ing. Ján Fridman a predsedníčka DHZ Poprad -Veľká Iveta Zavacká. Všetkým súťažiacim patrí úprimná vďaka za predvedené výkony v súťaži náročnej na fyzickú zdatnosť. Poďakovanie patrí i tým, ktorí sa podieľali na tejto peknej akcii aj sponzorom súťaže, bez ktorých by sa to ťažko mohlo uskutočniť.

Ondrej Klimo

Memoriál Ing. Pavla Rumlera

V Poprade sa uskutočnil 6. ročník súťaže mladých hasičov - Memoriálu Ing. Pavla Rumlera konaného na počesť dlhoročného funkcionára Dobrovoľnej požiarnej ochrany a predsedu OV DPO Poprad , ktorý rady dobrovoľných hasičov predčasne opustil v júli 2013. Ing. P.Rumler celý svoj život zasvätil najmä práci s hasičskou mlaďou. Do roku 2012 bol členom Snemu DPO SR, podpredsedom KV DPO Prešov i predsedom DHZ Poprad.
V sobotu 29.9.2018 ožil priestor pred ARÉNOU POPRAD mladými hasičmi vo veku od 6 do 16 rokov. Stretlo sa tu 23 päťčlenných družstiev, ktoré súťažili v troch disciplínach : štafetový beh 5 x 30 metrov s prekážkami, štafeta hasičských dvojíc a uzlová štafeta.
Spomedzi trinástich družstiev dievčat bol najlepší DHZ Gánovce ( družstvo pripravuje Mgr. Michal Materný). Druhý skončil DHZ ZŠ Šuňava (Ján Kalla). Tretie miesto obsadil DHZ Podolínec (Mgr. Yveta Stehlíková). Poradie v prvej desiatke : 4. Batizovce, 5. Šuňava II, 6. Štrba, 7. Lučivná, 8. Šuňava VI, 9. Spišská Teplica, 10. Šuňava V.
V kategórii chlapcov sa predstavilo 10 družstiev. Víťazom sa stala ZŠ Ľubica (Mgr. Anna Andrášová). Zo striebra sa tešil DHZ Nová Lesná (Milan Šifra). Tretia priečka patrila DHZ Štrba (Peter Gavalier). Poradie ďalších : 4. Spišská Teplica I, 5. Vikartovce, 6. Podolínec, 7. Batizovce, 8. Kravany, 9. Lučivná, 10. Spišská Teplica II.
Ceny najlepším odovzdal predseda komisie mládeže a člen výboru ÚzO DPO SR Poprad Ing. Ján Fridman a predseda DHZ Poprad Dušan Brutovský . Organizátori nezabudli ani na najmladších súťažiacich, ktorými boli Zara Meleky a Ján Kečka (obaja z Lučivnej).
Treba veľmi kladne hodnotiť aktivitu dobrovoľných hasičov DHZ Poprad pod vedením predsedu DHZ Dušana Brutovského, ktorí v spolupráci s Územným organizáciou DPO SR Poprad pripravili pre mladých peknú akciu s veľkým ohlasom u hasičskej mlade.
Zúčastnené tímy si podľa umiestnenia pripísali ďalšie body do tabuľky 18. ročníka Podtatranskej olympiády mladých hasičov, kde v priebežnom poradí medzi dievčatami je najlepšia Šuňava I pred Šuňavou II a Batizovcami. Aj medzi chlapcami je prvá Šuňava pred Spišskou Teplicou a Štrbou.
Záver hasičskej sezóny mladí hasiči budú mať po prvý krát vo viacúčelovej ARÉNE POPRAD ( predtým každoročne od roku 1993 v športovej hale vo Svite). V sobotu 20.10.2018 so začiatkom o 9.00 h sa tu uskutoční 26. ročník halových majstrovstiev Slovenska kolektívov mladých hasičov o Putovný pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Ondrej Klimo

ŽELEZNÝ HASIČ LIPTOVSKÁ TEPLIČKA 2018

V nedeľu 23.9.2018 uskutočnil Dobrovoľný hasičský zbor obce Liptovská Teplička v spolupráci s Obecným úradom Liptovská Teplička 3. ročník súťaže jednotlivcov „ TFA Železný hasič „ (TOUGHEST FIREFIGHTER´S ALIVE – NAJTVRDŠIE HASIČSKÉ PREŽITIE). Ide o súťaž pohybovo veľmi náročnú v ktorej sa napodobňuje činnosť hasičov pri skutočnom prípade požiaru alebo inom zásahu.
Na slávnostnom nástupe v úvode sa prítomným prihovoril prezident DPO SR Pavol Ceľuch, ktorý vyzdvihol nezištnú činnosť dobrovoľných hasičov i hasičiek v prospech všetkých občanov.
Na súťažnej trati pripravenej na priestranstve do kopca pri miestnom amfiteátri si postupne zmeralo sily 54 súťažiacich i z Českej republiky v siedmych kategóriách – dorastenci, dorastenky, ženy do 35 a nad 35 rokov, muži do 35, muži 35 – 50 i muži nad 50 rokov.
Medzi ženami do 35 rokov prvenstvo patrilo Kateřine Klekarovej, druhá bola Renáta Prachařová (obe Dolní Čermná) a tretia Alžbeta Miháliková (Hodruša - Hámre).
Medzi ženami nad 35 rokov zvíťazila Daniela Pitoňáková (Liptovská Teplička) pred Lenkou Štěpánkovou (Hrušky) a Ivetou Zavackou (Veľká).
Medzi mužmi vo veku do 35 rokov prvé miesto si vybojoval Lukáš Fridman (Šuňava). Druhý skončil Michal Juššík (Žilinská univerzita) a tretí Tomáš Bobiš (Hodruša – Hámre).
Medzi mužmi nad 35 rokov prvá priečka patrila Petrovi Gécimu (L. Teplička). Striebro si prevzal Ján Šebest (Vikartovce). Tretí bol Marián Pitoňák a štvrtý starosta obce Slavomír Kopáč (obaja Liptovská Teplička). V tejto kategórii súťažil i starosta družobnej obce Hrušky Jan Kauf, tentoraz bol lepší domáci starosta.
Spomedzi dorastu (do 18 rokov) u chlapcov bol najlepší Adrián Kšenzulák pred Adriánom Boruckým (obaja Babín) a Patrikom Zavackým (Veľká). U dievčat prvé miesto obsadila Michaela Vaculíková (Veľká).
Pribudla nová kategória – muži nad 50 rokov - tu bolo poradie : 1. Stanislav Ovsiak, 2. Jozef Ginič (obaja L.Teplička) 3. Stanislav Cvaniga (Šuňava).
Ceny najlepším vo všetkých kategóriách i sponzorské dary vylosovaným súťažiacim odovzdal starosta obce Liptovská Teplička Slavomír Kopáč. Ocenenia sa dostalo i družobným Zborom dobrovoľných hasičov z Českej republiky – Dolní Čermná (okres Ústí nad Orlicí) a Hrušky (okres Vyškov). Na „ revanš „ priatelia z Českej republiky im darovali výzbroj a výstroj potrebnú k hasičským zásahom.
V záverečnom slove starosta obce S. Kopáč úprimne poďakoval všetkým súťažiacim za predvedené výkony v súťaži náročnej na fyzickú zdatnosť. Poďakovanie od starostu obce patrilo i všetkým členom Dobrovoľného hasičského zboru v Liptovskej Tepličke, ktorí sa podieľali na tejto peknej akcii pod vedením veliteľa DHZ obce Petra Géciho a predsedu DHZ Daniely Pitoňákovej. V neposlednom rade úprimná vďaka patrila i všetkým sponzorom tejto súťaže.

Ondrej Klimo

Mladí hasiči bojovali v Šuňave

V Šuňave sa uskutočnil už štrnásty ročník súťaže mladých hasičov o Pohár starostu obce za účasti 33 päťčlenných družstiev z Dobrovoľných hasičských zborov a Základných škôl, ktoré preukazovali pripravenosť v troch disciplínach - štafete 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.
Na štart sa postupne postavilo 19 družstiev chlapcov. Prvé miesto obsadila Spišská Teplica I (vedúci kolektívu mladých hasičov Marek Červeň) pred Spojenou školou, Mierová Svit (Viliam Štinčík) a Štrbou (Peter Gavalier). Do prvej desiatky sa ešte nominovali : 4. Šuňava III, 5. Spišské Bystré I, 6. Spišská Teplica II, 7. Nová Lesná, 8. Šuňava IV, 9. Hranovnica, 10. Šuňava VI.
Spomedzi štrnástich kolektívov mladých hasičiek premožiteľa nenašla Šuňava I (vedúci Ján Kalla), druhá skončila Lučivná (Katarína Horváthová). Bronzové medaile patrili Spišskej Teplici (Jozef Ďuriš). Poradie v prvej desiatke : 4. Batizovce, 5. Gánovce, 6. Šuňava II, 7. Šuňava V, 8. Šuňava VI, 9. Vlkanová, 10. Štrba.
V súťaži jednotlivcov v behu na 50 m s prekážkami podľa Pravidiel hry PLAMEŇ medzi chlapcami bol najlepší Tomáš Štinčík pred Samuelom Pavličkom a Radovanom Nagym (všetci Spišská Teplica). U dievčat prvá bola Magdaléna Štinčíková (Svit) pred Radkou Červeňovou a Biankou Ďurišovou (obe Spišská Teplica).
V ďalšej samostatnej disciplíne – súťaži jednotlivcov vo viazaní 5 uzlov (skracovací, lodný, plochá spojka, tesársky a úväz na prúdnici) u chlapcov bolo poradie – 1. Andrej Ceklár (Štrba), 2. Dominik Morvay (Vlkanová), 3. Sebastián Kubík (Spišská Teplica) a medzi dievčatami – 1. Magdaléna Fridmanová, 2. Marcela Fridmanová (obe Šuňava), 3. Bianka Ďurišová (Spišská Teplica).
Už tradične na súťažiach mladých hasičov bývajú odmenení i najmladší účastníci súťaže, ktorými boli Oľga Mišianiková a Tadeáš Fridman obaja zo Šuňavy.
Ocenenie najlepších družstiev i jednotlivcov vykonal starosta obce Šuňava Stanislav Kubaský, riaditeľka miestnej ZŠ s MŠ PaeDr. Anna Hroboňová a člen Prezídia DPO SR Marián Rušin. Zadosťučinenia sa dostalo i trénerovi družstva dievčat DHZ ZŠ Šuňava Jánovi Kallovi za jeho dlhodobú systematickú prípravu hasičskej mlade. Ocenenia prevzali aj všetky členky kolektívu mladých hasičiek zo Šuňavy za vzornú reprezentáciu na Majstrovstvách Slovenskej republiky – celoštátnej súťaži hry PLAMEŇ 2018 konanej v júli vo Svite, kde zvíťazili a budú reprezentovať Slovensko vo Švajčiarsku v meste Martigny. Tu sa v budúcom roku uskutoční 22. ročník medzinárodnej súťaže mladých hasičov za účasti najlepších z celej Európy.
Ceny prevzali i najlepšie družstvá žiakov i žiačok Podtatranskej hasičskej ligy 2018, ktoré dosiahli v súťažnej disciplíne požiarny útok s vodou podľa umiestnenia v desiatich súťažiach. Medzi chlapcami bola prvá Hranovnica (famóznych 10 víťazstiev), druhý Spišský Štiavnik a tretie Kravany.
Medzi dievčatami kraľuje Spišský Štiavnik (8 víťazstiev) pred Spišským Bystrým a Štrbou.
Zúčastnené kolektívy si podľa umiestnenia v tejto dvanástej tohtoročnej súťaži pripísali ďalšie body do tabuľky 18. ročníka Podtatranskej olympiády mladých hasičov. Medzi chlapcami v priebežnom poradí vedie Šuňava II pred Spišskou Teplicou I a Štrbou. Aj u dievčat je najlepšia Šuňava I pred Šuňavou II a Batizovcami. Ďalšie zápolenie adeptov hasičstva je naplánované na sobotu 29.9.2018 v priestore pred ARÉNOU v Poprade, kde sa bude konať 6. ročník Memoriálu Ing. Pavla Rumlera.
Vyhodnotenie olympiády pozostávajúcej zo 14 súťaží, bude uskutočnené na Halových majstrovstvách Slovenska mladých hasičov o Poháre prezidenta DPO SR, ktoré sa presunuli zo Svitu a budú sa konať v Poprade v ARÉNE POPRAD v sobotu 20.10.2018.

Ondrej Klimo

Podtatranská hasičská liga úspešne za nami

V nedeľu 9.9.2018 v Gerlachove sa uskutočnila záverečná osemnásta súťaž 24. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy. V dvanástom ročníku súťaže o Putovný pohár obce Gerlachov sa postupne predstavilo 30 hasičských družstiev.
V kategórii mužov do 35 rokov súťažilo 14 družstiev - prvenstvo získalo Spišské Bystré I s dosiahnutým časom 17,09 s. Aj druhé miesto patrilo Spišskému Bystrému II s rozdielom 0,17 s (17,26). Tretia skončila Šuňava s časom 18,70 s. I v kategórii žien do 35 rokov bolo najlepšie Spišské Bystré s časom 21,73 s. Druhá priečka patrila Štrbe (35,81) a tretia Liptovskej Tepličke (46,56).
Svoje zastúpenie mal i hasičský dorast vo veku 15 – 18 rokov. Medzi družstvami chlapcov bola víťazom Hranovnica (18,99) pred Batizovcami (19,97) a Gánovcami (27,79). Do súťaže sa zapojili dorastenky – i tu prvé miesto osadilo Spišské Bystré (21,51), druhé Spišský Štiavnik (22,40), tretie boli Gánovce (23,96).
Predstavili sa aj muži nad 35 rokov – prvá skončila Šuňava (21,41) pred Batizovcami (25,09) a Vikartovcami (31,23). Medzi ženami nad 35 rokov zvíťazilo Spišské Bystré (26,25), druhé boli Batizovce (85,21).
Po ocenení najlepších družstiev súťaže O pohár obce Gerlachov, boli odovzdané víťazom 24. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy putovné poháre a najlepším trom družstvám jednotlivých kategórií ocenenia, ktorými sa stali : muži do 35 rokov - 1. Šuňava, 2. Spišské Bystré I, 3. Spišské Bystré II,
muži nad 35 rokov - 1. Šuňava, 2. Batizovce, 3. Spišská Teplica,
ženy do 35 rokov - 1. Šuňava, 2. Liptovská Teplička, 3. Spišské Bystré,
ženy nad 35 rokov - 1. Batizovce, 2. Spišské Bystré, 3. Šuňava,
dorastenci - 1. Batizovce, 2. Gánovce, 3. Hranovnica,
dorastenky - 1. Gánovce, 2. Spišská Sobota, 3. Spišský Štiavnik.
Podtatranská hasičská liga ako jediná na Slovensku má i kategóriu žiakov. Medzi mladými hasičmi (6 – 16 -roční) u chlapcov v tomto roku bola najlepšia Hranovnica pred Spišským Štiavnikom a Kravanami. U dievčat dominoval Spišský Štiavnik pred Spišským Bystrým a Štrbou.
Dorastenecké družstvá bude mať záver súťažnej sezóny v Kráľovciach okres Košice - okolie 22.9.2018, kde sa bude konať Východoslovenská súťaž hasičského dorastu. Najlepšie tímy dospelých i z Podtatranskej hasičskej ligy budú súťažiť v Žbinciach okres Michalovce 29.9.2018, kde sa stretnú najlepší dobrovoľní hasiči i hasičky z hasičských líg východoslovenského regiónu.

Ondrej Klimo


Súťaž mladých hasičov v Hranovnici

Osemnásty ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov pokračoval 8.9.2018 súťažou v Hranovnici v areáli miestneho Dobrovoľného hasičského zboru v časti Na Lúčke.
V úvode prítomných privítal Ing. Martin Valluš, zástupca starostu obce Hranovnica, ktorý poďakoval mladým hasičom za ich celoročnú činnosť.
O putovné poháre obce Hranovnica v trinástom ročníku súťažilo v troch súťažných disciplínach sedemnásť kolektívov mladých hasičov a hasičiek vo veku 7 - 16 rokov. V disciplínach - štafete 5 x 30 m s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete u chlapcov najlepšie výsledky v trinásťročnej histórii súťaže dosiahla Spišská Teplica I pred Spišskou Teplicou II (obe družstvá vedúci Jozef Ďuriš) a Hranovnicou II (vedúci Róbert Malatin). Poradie ďalších : 4. Štrba, 5. Hranovnica I, 6.Spišské Bystré I. 7. Nová Lesná, 8. Spišské Bystré II, 9. Kravany, 10. Lučivná.
Medzi dievčatami prvé i druhé miesto obsadila Šuňava ( vedúci Ján Kalla). Tretie miesto patrilo Spišskej Teplici (vedúci Jozef Ďuriš). Umiestnenie ďalších : 4. Lučivná, 5. Gánovce, 6. Vikartovce, 7. Spišské Bystré II..
Už tradične boli ocenení i najmladší súťažiaci – tentoraz obaja zo Spišského Bystrého Lukáš Šifra a Mirka Palgutová, ktorá v deň súťaže oslavovala meniny.
V Podtatranskej olympiáde mladých hasičov po jedenástej súťaži konanej v Hranovnici u chlapcov je na prvom mieste Šuňava II (84 bodov). Druhá je Spišská Teplica I (79) a tretia Štrba I (58). Aj medzi dievčatami si najlepšie vedie Šuňava II (77) pred Šuňavou I (76) a Batizovcami (65).
Hasičská mlaď sa najbližšie stretne v nedeľu 16.9.2018 v Šuňave, kde budú už po štrnásty krát súťažiť chlapci i dievčatá o poháre starostu obce. Začiatok je stanovený na 11.30 h.

Ondrej Klimo

Hasiči o putovný pohár starostu obce Vikartovce

V nedeľu 2.9.2018 sa priaznivci hasičského športu stretli vo Vikartovciach vo výcvikovom areáli miestneho Dobrovoľného hasičského zboru, kde sa konal jubilejný desiaty ročník súťaže hasičských družstiev o Putovný pohár starostu obce Vikartovce. Za hojnej účasti domáceho obyvateľstva sa na predposlednej sedemnástej súťaži Podtatranskej hasičskej ligy postupne predstavilo 24 družstiev.
Absolútnym víťazom súťaže s najnižšie dosiahnutým časom 18,12 s sa stali muži z obce Kružno okres Rimavská Sobota. Medzi družstvami Podtatranskej hasičskej ligy medzi mužmi do 35 rokov najlepší čas dosiahla Šuňava 20,23 s. Príjemne prekvapila druhým miestom Spišská Teplica (21,06). Tretie miesto patrilo Spišskému Bystrému I (21,91). U žien bolo najlepšie Spišské Bystré (25,51) pred Liptovskou Tepličkou (27,51) a Kružnom (27,91).
Vo svojich kategóriách súťažil i hasičský dorast. Medzi dievčatami premožiteľa nenašli Gánovce (26,52). Druhá skončila Spišská Sobota (31,09) a tretie Spišské Bystré (35,17). Aj u chlapcov sa na prvom mieste umiestnili Gánovce (18,98) pred Batizovcami (21,34) a Spišskou Sobotou (21,67). Aj muži nad 35 rokov predviedli pekné výkony – tu bolo poradie 1. Šuňava (22,39), 2. Batizovce (23,47) a 3. Vikartovce (28,39).
Ceny najlepším troch vo všetkých kategóriách odovzdal starosta obce Vikartovce Ing. Vladimír Šavel a riaditeľka ZŠ s MŠ vo Vikartovciach RNDr. Darina Koščaková .
Hasičské družstvá boli pozvané do Vikartoviec i v budúcom roku, kedy miestny Dobrovoľný hasičský zbor oslávi 95. výročie svojho vzniku.
O konečnom umiestnení družstiev v 24. ročníku Podtatranskej hasičskej ligy sa rozhodne až v súťaži v Gerlachove v nedeľu 9.9.2018, kde budú ocenené najlepšie hasičské družstvá mužov, žien, dorastencov, dorasteniek, mužov nad 35 rokov i žien nad 35 rokov za rok 2018.

Ondrej KLIMO


MLADÍ HASIČI V SPIŠSKEJ SOBOTE

Spišskosobotskí dobrovoľní hasiči v spolupráci s výborom Územnej organizácie DPO SR Poprad v areáli miestnej ZŠ uskutočnili v sobotu 1.9.2018 12. ročník súťaže mladých hasičov O poháre riaditeľky ZŠ s MŠ v Spišskej Sobote. Hasičská mlaď z Dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) a Základných škôl (ZŠ) vo veku od 7 do 16 rokov súťažila v troch disciplínach hry PLAMEŇ - štafete s prekážkami, uzlovej štafete a štafete hasičských dvojíc.
V kategórii chlapčenských a zmiešaných kolektívov mladých hasičov zvíťazil DHZ ZŠ Šuňava II pred DHZ ZŠ Šuňava I (vedúci kolektívov Mgr. Henrich Barilla). Tretí skončil DHZ Spišská Teplica (vedúci Marek Červeň). Na ďalších miestach sa umiestnili : 4. DHZ Štrba, 5. DHZ Spišská Teplica II, 6. DHZ Vikartovce, 7. DHZ Spišské Bystré.
I medzi dievčatami bol prvý DHZ ZŠ Šuňava II (vedúci Ján Kalla). Druhé miesto obsadil DHZ Spišská Teplica (vedúci Jozef Ďuriš). Bronz patril Gánovciam (vedúci Mgr. Michal Materný). Poradie ďalších: 4. DHZ Batizovce, 5. DHZ ZŠ Šuňava V, 6. DHZ ZŠ Šuňava I, 7. DHZ Štrba, 8. DHZ ZŠ Šuňava VI, 9. DHZ Vikartovce, 10. DHZ ZŠ Šuňava VII.
Organizátori ani tentoraz nezabudli na najmladších súťažiacich, ktorými boli len sedemroční Miroslava Palgutová zo Spišského Bystrého a Dávid Blaho zo Štrby.
Ceny najlepším odovzdal člen Prezídia DPO SR Marián Rušin a riaditeľka ZŠ s MŠ PaeDr. Adriana Oravcová, ktorej patrí vďaka za prepožičanie areálu ZŠ.
Treba úprimne poďakovať všetkým členom DHZ Spišská Sobota pod vedením Milana Šabľu i rozhodcovskému zboru ÚzO DPO SR Poprad za peknú akciu usporiadanú pre mladých hasičov.
V Podtatranskej olympiáde po desiatej súťaži medzi chlapcami je najlepšia Šuňava II pred Spišskou Teplicou I a Štrbou I. Aj medzi dievčatami je najlepšia Šuňava – II pred Šuňavou I a Batizovcami.
Mladí hasiči sa opäť stretnú už najbližšiu sobotu 8.9.2018 v hasičskom areáli Na lúčke v Hranovnici. Začiatok súťaže je naplánovaný na desiatu hodinu.
Ondrej Klimo
IMGP0177.JPG
Ak chcete napísať nejaký odkaz, alebo žiadosť môžete to urobiť tu :
Prilba nová.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one