face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
logo-dposr.jpg

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Poprade

p. Michal Šerfel :
tel. : 0918 790363
mail : ovdpopoprad@717.cz

Okresný výbor DPO Poprad
Družstevná 24
059 35 Batizovce
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál
Podtatranská hasičská liga v cieli

V Gerlachove sa uskutočnila záverečná dvadsiata súťaž 23. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy. V jedenástom ročníku súťaže o Putovný pohár obce Gerlachov sa postupne predstavilo 41 hasičských družstiev.
V kategórii mužov do 35 rokov súťažilo 14 družstiev - prvenstvo patrilo Spišskému Štiavniku s dosiahnutým časom 15,87 s. Aj druhý Gerlachov mal rovnaký čas 15,87 s – rozhodlo rýchlejšie zostrek prvého terča Spišského Štiavnika 15,39 s oproti 15,71 s Gerlachova. Tretia skončila Spišská Sobota s časom 16,53 s. Kategóriu žien do 35 rokov zastupovalo 7 tímov. Tu bola najlepšia Liptovská Teplička s časom 20,96 s. Na druhom mieste skončilo Spišské Bystré (21,51). Tretia priečka patrila Štrbe (22,13).
Svoje zastúpenie mal i hasičský dorast. Medzi družstvami chlapcov boli víťazom Gánovce (17,41) pred Strážami (20,83) a Batizovcami (41,96). Do súťaže sa zapojilo i sedem tímov dorasteniek – prvá priečka patrila Spišskej Sobote (20,62), druhé boli Gánovce (21,10) a tretie Spišské Bystré (22,31).
Predstavili sa aj muži nad 35 rokov – prvé skončili Dravce (21,88) pred Spišskou Sobotou (24,36) a Spišským Štiavnikom (25,26). Medzi ženami nad 35 rokov zvíťazili Batizovce (23,21), druhé bolo Spišské Bystré (24,40) a tretia Spišská Teplica (31,39).
Ako najlepší prúdari za najrýchlejší zostrek terča boli ocenení Ján Kašpárek zo Spišského Štiavnika (15,39 s) a Aneta Kolodzejová zo Štrby (18,69 s – čas dosiahla v družstve žien z Liptovskej Tepličky).
Po ocenení najlepších družstiev súťaže O pohár obce Gerlachov boli odovzdané víťazom 23. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy putovné poháre a najlepším trom družstvám jednotlivých kategórií ocenenia , ktorými sa stali : muži do 35 rokov - 1. Spišský Štiavnik, 2. Šuňava, 3. Spišské Bystré I,
muži nad 35 rokov - 1. Spišská Sobota, 2. Šuňava, 3. Batizovce,
ženy do 35 rokov - 1. Šuňava, 2. Štrba, 3. Hranovnica,
ženy nad 35 rokov - 1. Batizovce, 2. Spišské Bystré, 3. Spišská Teplica, dorastenci - 1. Gánovce, 2. Stráže, 3. Vernár,
dorastenky - 1. Spišské Bystré, 2. Spišská Sobota, 3. Spišský Štiavnik.
Podtatranská hasičská liga ako jediná na Slovensku má i kategóriu žiakov. Medzi mladými hasičmi (6 – 16 -roční) u chlapcov v tomto roku boli najlepšie Kravany pred Hranovnicou a Spišským Štiavnikom. U dievčat dominoval Spišský Štiavnik pred Kravanmi a Štrbou.
Dorastenecké družstvá bude mať záver súťažnej sezóny v Gánovciach v nedeľu 1.10.2017, kde sa bude konať Východoslovenská súťaž hasičského dorastu. Najlepšie tímy dospelých z Podtatranskej hasičskej ligy budú súťažiť v Spišskom Bystrom už najbližšiu sobotu 16.9.2017, kde sa stretnú najlepší dobrovoľní hasiči i hasičky z hasičských líg východoslovenského regiónu.

Ondrej Klimo
MLADÍ HASIČI V SPIŠSKEJ SOBOTE

Spišskosobotskí dobrovoľní hasiči v spolupráci s Územným výborom DPO SR Poprad a ZŠ s MŠ Spišská Sobota v areáli miestnej ZŠ uskutočnili v sobotu 2.9.2017 11. ročník súťaže mladých hasičov.
Hasičská mlaď vo veku od 6 do 16 rokov súťažila v troch disciplínach hry PLAMEŇ - štafete s prekážkami, uzlovej štafete a štafete hasičských dvojíc.
V kategórii chlapčenských a zmiešaných kolektívov mladých hasičov zvíťazil DHZ ZŠ Šuňava I (vedúci kolektívu Mgr. Henrich Barilla). Druhý skončil DHZ Spišská Teplica (vedúci Jozef Ďuriš). Tretia priečka patrila DHZ Spišská Sobota I (vedúci Milan Šabľa). Na ďalších miestach sa umiestnili : 4. DHZ ZŠ Šuňava II, 5. DHZ Štrba, 6. DHZ Batizovce, 7. DHZ Veľká, 8. DHZ Spišské Bystré, 9. DHZ Spišská Teplica II, 10. Spišská Sobota II.
Aj medzi dievčatami bol prvý DHZ ZŠ Šuňava V pod vedením Dominiky Fridmanovej. Druhý bol DHZ Spišské Bystré (vedúci Róbert Gabrik st.). Tretie miesto obsadil DHZ Batizovce (vedúci Ľubomír Šoltis). Poradie ďalších: 4. DHZ ZŠ Šuňava I, 5. DHZ ZŠ Šuňava VI, 6. DHZ Štrba, 7. DHZ Gánovce, 8. DHZ Spišská Teplica, 9. DHZ ZŠ Šuňava II.
Družstvo chlapcov z DHZ ZŠ Šuňava I s najnižšie dosiahnutým časom zo všetkých zúčastnených družstiev sa stalo absolútnym víťazom súťaže a získali putovný pohár súťaže mladých hasičov DHZ Spišská Sobota a ZŠ s MŠ Spišská Sobota.
Organizátori ani tentoraz nezabudli na najmladších súťažiacich, ktorými boli len šesťroční Mária Šeligová zo Spišskej Teplice a Lukáš Šifra zo Spišského Bystrého.
Ceny najlepším odovzdal člen Prezídia DPO SR Marián Rušin a riaditeľka ZŠ s MŠ PaeDr. Adriana Oravcová, ktorej patrí vďaka za prepožičanie areálu ZŠ.
Treba úprimne poďakovať všetkým členom DHZ Spišská Sobota pod vedením Milana Šabľu i rozhodcovskému zboru ÚzV DPO Poprad za peknú akciu usporiadanú pre mladých hasičov.
Mladí hasiči sa opäť stretnú už najbližšiu sobotu 9.9.2017 v hasičskom areáli v Hranovnici na „ Na lúčke „. Začiatok súťaže je naplánovaný na desiatu hodinu.

Ondrej Klimo


Hasiči o putovný pohár starostu obce Vikartovce

V nedeľu 3.9.2017 sa priaznivci hasičského športu stretli po Kravanoch v ďalšej obci hornádskeho regiónu - vo Vikartovciach. Vo výcvikovom areáli miestneho Dobrovoľného hasičského zboru sa konal deviaty ročník súťaže hasičských družstiev o Putovný pohár starostu obce Vikartovce. Za hojnej účasti domáceho obyvateľstva sa na predposlednej devätnástej súťaži Podtatranskej hasičskej ligy postupne predstavilo 29 družstiev.
Medzi mužmi najlepší čas dosiahla Štrba 16,84 s. Druhé bolo Spišské Bystré I (17,53). Aj tretie miesto patrilo Spišskému Bystrému II (17,80).
U žien bola najlepšia Šuňava (22,08) pred Hranovnicou (23,86) a Štrbou (24,35).
Vo svojich kategóriách súťažil i hasičský dorast. Medzi dievčatami premožiteľa nenašla Spišská Sobota (23,67). Len s rozdielom 0,52 s druhý skončil Spišský Štiavnik (24,19). Z bronzu sa radovali domáce Vikartovce (24,32). U chlapcov sa na prvom mieste umiestnili Stráže 22,31).
Aj muži nad 35 rokov predviedli pekné výkony – tu bolo poradie : 1. Spišská Sobota (19,22 ), 2. Spišský Štiavnik (22,14) a 3. Šuňava (23,94).
Organizátormi súťaže DHZ Vikartovce boli ocenení i najrýchlejší prúdari za najrýchlejší zostrek terča – Tatiana Hanulová zo Šuňavy (21,82 s) a Marek Baláž zo Štrby (16,51 s).
Ceny najlepším troch vo všetkých kategóriách odovzdala za obec Vikartovce RNDr. Darina Koščaková, ktorá pozvala prítomných na ďalší – už desiaty ročník tejto obľúbenej súťaže.
Dospelých i dorastencov čaká ešte posledná súťaž Podtatranskej hasičskej ligy v nedeľu 10.9.2017 v Gerlachove so začiatkom o 10.00 hodine.
Medzi mužmi do 35 rokov je istým víťazom Spišský Štiavnik, druhá Šuňava, tretie Spišské Bystré I. U žien do 35 rokov je prvá Šuňava pred Štrbou a Hranovnicou.
U dorastencov majú už prvé miesto vo vrecku Gánovce, druhé sú Stráže a tretí Vernár. Medzi dorastenkami je prvé Spišské Bystré, o striebro a bronz bude bojovať druhý Spišský Štiavnik s treťou Spišskou Sobotou.
Súťažiť tu budú i družstvá mužov nad 35 rokov. O medailové umiestnenia sa pobijú prvé Batizovce, druhá Šuňava i tretia Spišská Sobota.
Svoju súhru v požiarnom útoku s vodou predvedú i ženy nad 35 rokov - tu sú najlepšie Batizovce pred Spišským Bystrým a Spišskou Teplicou.
O konečnom umiestnení družstiev v 23. ročníku Podtatranskej hasičskej ligy sa rozhodne až v Gerlachove, kde budú ocenené najlepšie hasičské družstvá mužov, žien, dorastencov, dorasteniek, mužov nad 35 rokov i žien nad 35 rokov za rok 2017.

Ondrej KLIMO


Spišskosobotský hasičský deň

Posledná augustová sobota v Spišskej Sobote patrila opäť dobrovoľným hasičom. Počas Spišskosobotského hasičského dňa miestny Dobrovoľný hasičský zbor pripravil súťažné zápolenia pre dobrovoľných hasičov – žiakov, dospelých i dorast.
V odpoludňajších hodinách na historickom spišskosobotskom námestí sa najprv predstavili 8 – členné družstvá mladých hasičov vo veku 6 – 16 rokov v disciplíne požiarny útok s vodou. Medzi chlapcami zase bola najlepšia Hranovnica (13,76) a obhájila minuloročné prvenstvo. Druhé skončili Kravany (16,48) a tretia Spišská Teplica (17,33) . Aj medzi dievčatami opäť zvíťazil Spišský Štiavnik (16,69) pred Spišským Bystrým (21,83) . Najväčšieho aplauzu sa dostalo mladým hasičom - „ stražakom „ z poľskej obce Jaworki (23,31), ktorí vystúpili v závere.
Nasledovala súťaž trojčlenných tímov o najrýchlejšiu saciu stranu pod názvom "Spišskosobotská naberačka ". Ich úlohou bolo v čo najkratšom čase spojiť nasávacie vedenie so sacím košom , nasať vodu hasičskou striekačkou a zhodiť terč. Do dvanásteho ročníka sa zapojilo 22 tímov .
U mužov zvíťazila Spišská Sobota s časom 8,49 s pred Štrbou (8,90) a Ľubicou (8,97). Rekord tejto súťaže, ktorý dosiahla Hranovnica v roku 2009 nebol prekonaný (7,79).
Ani u žien rekord Štrby 9,62 s z roku 2011 sa nepodarilo pokoriť. Prvenstvo tentoraz patrilo Spišskému Bystrému s časom 10,16 s. Druhá skončila Štrba (10,33) a tretí Spišský Štiavnik (10,64).
Po zotmení nasledovala nočná súťaž sedemčlenných hasičských družstiev O putovný pohár primátora mesta Poprad. V 14. ročníku sa stretlo 14 mužských i osem ženských družstiev.
Medzi mužmi najlepší čas 15,95 s (vytvorili rekord v štrnásť ročnej histórii súťaže) dosiahli Žakovce . Aj druhú priečku obsadil zástupca okresu Kežmarok - Spišská Belá (16,74). Tretí skončil Spišský Štiavnik (17,52).
V kategórii žien bol najúspešnejší Spišský Štvrtok okres Levoča – i oni s výborným časom 19,76 s prekonali rekord trate. Druhá skončila družobná obec Spišskej Soboty - Rychlov (Česká republika) s časom 20,86 s. Tretie miesto patrilo domácej Spišskej Sobote (22,81).
Všetkým spišskosobotským hasičom i rozhodcom, ktorí sa podieľali na hladkom priebehu tohto pekného podujatia patrí úprimná vďaka.
Ondrej Klimo
IMGP0177.JPG
Ak chcete napísať nejaký odkaz, alebo žiadosť môžete to urobiť tu :
Prilba nová.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one