face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
logo-dposr.jpg

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad

p. Michal Šerfel :
tel. : 0918 790363
mail : ovdpopoprad@717.cz

Okresný výbor DPO Poprad
Družstevná 24
059 35 Batizovce
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál
Hasičská mlaď o poháre primátora Popradu

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Poprade - Veľkej v spolupráci s Územnou organizáciou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (ÚzO DPO) Poprad uskutočnil 2. ročník súťaže mladých hasičov O putovné poháre primátora mesta Poprad.
V sobotu 28.4. 2018 ožil areál Základnej školy s materskou školou v Poprade - Veľkej mladými hasičmi vo veku od 6 do 16 rokov. V úvode sa prítomným prihovoril primátor mesta Poprad Ing. Jozef Švagerko, ktorého potešilo, že sa tu stretli mladí hasiči v tak hojnom počte. Súťažili v tradičných troch disciplínach - štafete 5 x 30 metrov, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete.
Dvojhodinový súťažný maratón postupne absolvovalo dvadsaťsedem 5-členných družstiev mladých hasičov a hasičiek. Spomedzi 11 družstiev dievčat bola najlepšia Šuňava I (vedúci Ján Kalla) na čom majú zásluhu Veronika Sedláková, Emma Hanulová, Timea Diabelková, Martina Diabelková a Lucia Chlebovcová. Strieborná priečka pripadla družstvu Batizoviec (vedúca Ing. Alexandra Hrebenárová), ktoré reprezentovali Rebeka Hudáková, Nina Šoltísová, Lucia Mudráková, Korina Paperáková a Liliana Hudáková. Na treťom mieste sa umiestnilo ďalšie družstvo Šuňavy V (vedúca Žofia Šebestová) - Magdaléna Fridmanová, Marcela Fridmanová, Laura Cvanigová, Barbara Cvanigová a Martina Mišianiková. Do prvej desiatky sa ešte nominovali : 4. Spišská Teplica, 5. Šuňava II, 6. Gánovce, 7. Šuňava VI, 8. Šuňava III, 9. Lučivná, 10. Spišské Bystré II.
V kategórii chlapcov sa predstavilo 16 družstiev. Tu sa víťazom stalo družstvo Spišskej Teplice I (vedúci Marek Červeň) v zložení Radka Červeňová, Maximilián Dubjel, Tomáš Štinčík, Radoslav Kromka a Radovan Nagy. Druhé miesto obsadila Šuňava II (vedúci Mgr. Henrich Barilla) – Damián Steiner, Martin Smolár, Adam Zeman, Adrián Spišiak a Peter Mišianik. Z bronzu sa tešila Štrba I (vedúca Barbora Tomková, Peter Gavalier) - Natália Blašková, Lucia Betáková, Andrej Ceklár, Matej Juhás a Simona Kurucová. Ďalšie miesta v prvej desiatke patrili : 4. Spojená škola Ul. Mierová Svit, 5. Šuňava I, 6. Nová Lesná, 7. Spišská Teplica II, 8. Spišská Sobota, 9. Spišské Bystré, 10. Veľká.
Zúčastnené družstvá dostali diplomy za účasť, ktoré im budú pripomínať neopakovateľné chvíle prežité vo Veľkej a najlepší v oboch kategóriách i ceny. Pekné putovné poháre primátora mesta Poprad si prevzali dievčatá zo Šuňavy i chlapci zo Spišskej Teplice. Tak ako na každej súťaži mladých hasičov i na tejto boli ocenení najmladší účastníci. Tentoraz to boli Radoslava Frisová zo Spišského Bystrého a Samuel Moravčík z Veľkej.
Kladne bola hodnotená aktivita dobrovoľných hasičov DHZ Poprad - Veľká pod vedením predsedu DHZ Ivety Zavackej. Pripravili pre mladých hasičov peknú akciu s veľkým ohlasom u prítomných.
Najbližšie sa opäť stretnú už túto sobotu 5.5.2018 o 9.00 hodine v areáli ZŠ v Spišskej Teplici, kde budú bojovať chlapci i dievčatá o poháre miestneho DHZ. Po prvý krát v tomto roku sa predstavia mladí hasiči i v samostatnej disciplíne, najobľúbenejšej medzi deťmi – v požiarnom útoku s vodou.
Ondrej Klimo


Batizovce patrili hasičskej mladi
Podtatranské Batizovce boli v nedeľu 22.4.2018 miestom stretnutia hasičskej mládeže vo veku 5 – 16 rokov. Podtatranská olympiáda mladých hasičov tu pokračovala už šestnástym ročníkom súťaže o Putovné poháre miestneho Dobrovoľného hasičského zboru.
Päť - členné družstvá chlapcov a dievčat preukazovalo pripravenosť v troch disciplínach - štafete 5 x 30 metrov s prekážkami, uzlovej štafete a štafete hasičských dvojíc.
Medzi 18 družstvami chlapcov zvíťazila Šuňava II a obhájila minuloročné víťazstvo (tréner družstva Mgr. Henrich Barilla). Druhá priečka patrila ZŠ Mierová Svit (Ing. Viliam Štinčík). Tretia skončila Spišská Teplica I (Jozef Ďuriš). Poradie ďa1ších v prvej desiatke : 4. Spišská Teplica II, 5. Šuňava I, 6. Hranovnica I, 7. Nová Lesná, 8.Vikartovce II, 9. Štrba, 10. Švábovce.
Spomedzi štrnástich družstiev dievčat si víťazstvo na svoje konto pripísala Šuňava II (tréner Ján Kalla). Druhé boli Gánovce (Mgr. Andrea Suchanovská) a tretia Štrba I (Peter Gavalier, Barbora Tomková). Do prvej desiatky sa ešte nominovali : 4. Šuňava V, 5. Lučivná, 6. Šuňava III, 7. Šuňava I, 8. Spišská Teplica, 9. Šuňava VI, 10. Vikartovce.
Ceny a medaile prvým trom družstvám chlapcov a dievčat i putovné poháre odovzdal zástupcovia DHZ Batizovce - predseda Ján Mlynský, veliteľ Ľubomír Šoltís a člen prezídia DPO SR Marián Rušin.
Opäť boli odmenení zo strany organizátorov DHZ Batizovce najmladší účastníci súťaže - David Blaho zo Štrby a Radoslava Frisová zo Spišského Bystrého i najsympatickejšie, vekovo najmladšie družstvo Spišskej Teplice III. Ocenenia sa dostalo aj najbojovnejším mladým hasičom Lukášovi Šifrovi zo Spišského Bystrého a Márii Šeligovej zo Spišskej Teplice. Tu ceny venovali Ján a Peter Mlynskí z Batizoviec.
Treba poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na ďalšej peknej akcii venovanej hasičskej mladi - a to dobrovoľným hasičom z Batizoviec i rozhodcovskému zboru Územnej organizácie DPO SR Poprad. Poďakovanie patrí i starostovi obce Batizovce JUDr. Gabrielovi Bodnárovi za podporu požiarnej ochrany.
S potešením bolo konštatované, že sa objavili ďalšie nové tváre tých najmladších hasičov, takže o pokračovateľov hasičských tradícií je postarané.
Mladí adepti požiarnej ochrany sa opäť stretnú už túto sobotu 28.4.2018 v areáli ZŠ v Poprade – Veľkej, kde budú súťažiť o poháre primátora mesta Poprad. Začiatok je stanovený na desiatu hodinu.

V Poprade 22.4.2018
Ondrej Klimo
Podtatranská olympiáda mladých hasičov má za sebou prvé zápolenie
V Spišskom Bystrom triumfovali domáci mladí hasiči i hasičky

Dobrovoľní hasiči v okrese Poprad venujú mládeži mimoriadnu pozornosť už rad rokov, o čom svedčia počty zapojených kolektívov mladých hasičov do súťaží i výsledky dosiahnuté v poslednom období aj vo vyšších - krajských a celoštátnych kolách hry PLAMEŇ i na medzinárodnom poli.
Za krásneho slnečného počasia prvé tohtoročné stretnutie hasičskej mlade už tradične na veľmi dobrej úrovni zabezpečil Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) Spišské Bystré v spolupráci s rozhodcovským zborom Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad, miestnou Základnou školou a Obecným úradom v sobotu 14.4.2018. Už pätnásty ročník súťaže mladých hasičov o Pohár veliteľa DHZ sa po prvý krát konal sa na ihrisku miestnej ZŠ (doposiaľ súťaženia v predchádzajúcich rokoch prebiehali v telocvični ZŠ) a zúčastnili sa jej 5 - členné družstvá mladých hasičov vo veku od 6 do 16 rokov, ktoré predvádzali pripravenosť v troch disciplínach : v štafete 5 x 30 m, kde pracovali s hasičskou výzbrojou, ďalej preukazovali zručnosť vo viazaní 5 uzlov štafetovým spôsobom a v tretej absolvovali štafetu hasičských dvojíc s hasičským náradím a hadicami.
Medzi 16 družstvami chlapcov bolo prvé domáce Spišské Bystré I (vedúca Mária Ilošvajová) pred Šuňavou II (Mgr. Henrich Barilla) a Spišskou Teplicou I (Jozef Ďuriš). Poradie ďalších v prvej desiatke : 4. Hranovnica I, 5. Spišská Teplica II, 6. Batizovce, 7. Hranovnica II, 8. Spišské Bystré II, 9. Nová Lesná II, 10. Štrba.
Aj spomedzi štrnástich družstiev dievčat bolo najlepšie Spišské Bystré (vedúca Mária Ilošvajová) pred Šuňavou II (Ján Kalla) a Batizovcami I (Ing. Alexandra Hrebenárová). Do prvej desiatky sa ešte nominovali : 4. Štrba I, 5. Šuňava I, 6. Šuňava III, 7. Spišská Teplica, 8. Vikartovce, 9. Šuňava VI, 10. Šuňava V.
Ceny veliteľa DHZ Spišské Bystré chlapcom i dievčatám zo Spišského Bystrého odovzdal člen Snemu DPO SR Marián Rušin a územný veliteľ DPO SR Poprad František Kundis.
Odmenení boli i najmladší účastníci súťaže – Laura Zuskáčová a Alex Repel zo Spišského Bystrého i družstvo najmenších hasičiek z DHZ ZŠ Batizovce.
Prítomné kolektívy mladých hasičov si pripísali prvé body do tabuľky už osemnásteho ročníka Podtatranskej olympiády mladých hasičov, do ktorej je v tomto roku zaradených až 14 súťaží.
Akcia v Spišskom Bystrom bola prvou z päťdesiatich súťaží pre žiakov, dorast a dospelých, ktoré pripravila Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poprad pre tento rok.
Najbližšie sa mladí hasiči stretnú v nedeľu 22.4.2018 o 11.00 h v Batizovciach v areáli miestnej ZŠ.

Poprad, 14.4.2018 Ondrej Klimo
IMGP0177.JPG
Ak chcete napísať nejaký odkaz, alebo žiadosť môžete to urobiť tu :
Prilba nová.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one