face.jpg
Zde můžete umístit informace o autorovi stránek
logo-dposr.jpg

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Poprade

p. Michal Šerfel :
tel. : 0918 790363
mail : ovdpopoprad@717.cz

Okresný výbor DPO Poprad
Družstevná 24
059 35 Batizovce
Přihlašte se k odběru novinek na stránkách
Nebo použijte RSS kanál
ŽELEZNÝ HASIČ LIPTOVSKÁ TEPLIČKA 2016

V nedeľu 2.10.2016 uskutočnil Dobrovoľný hasičský zbor obce Liptovská Teplička v spolupráci s Obecným úradom Liptovská Teplička 1. ročník súťaže jednotlivcov „ TFA Železný hasič „ (TOUGHEST FIREFIGHTER´S ALIVE – NAJTVRDŠIE HASIČSKÉ PREŽITIE). Ide o súťaž pohybovo veľmi náročnú v ktorej sa napodobňuje činnosť hasičov pri skutočnom prípade požiaru prípade inom zásahu.
V úvode starosta obce Liptovská Teplička Slavomír Kopáč a starosta obce Hrušky okres Vyškov (Česká republika) Jan Kauf podpísali zmluvu o medzinárodnej spolupráci v tak významnej oblasti ako je ochrana pred požiarmi.
Na súťažnej trati pripravenej na priestranstve do kopca pri miestnom amfiteátri si postupne zmeralo sily 44 súťažiacich i z Českej republiky v troch kategóriách – muži do 35 rokov, muži nad 35 rokov i ženy.
Súťažiaci v ochrannom odeve, obuvi, prilbe a rukaviciach aj s dýchacím prístrojom ADP 5 Saturn nasadenom na chrbte sa musel popasovať s desiatimi súťažnými disciplínami. Od štartu postupne napojil jeden hadice B na hasičskú striekačku, druhý koniec ku rozdeľovaču, s ktorým bežal do kopca a uložil na určené miesto. Následne uchopil 2 kovové koše s hadicami C, ktoré preniesol na vyznačené miesto. Po tom vyliezol po rebríku na lešenie a vytiahol na lane bandasku s vodou, ktorú položil na lešenie a pokračoval ťahaním figuríny ( hmotnosť 60 kg) do vzdialenosti 15 m. Po prekonaní tunelu (dlhý 6 m) a bariéry ( výška 1,6 m) súťažiaci mal za úlohu prevrátiť ťažkú pneumatiku cez hranu 3 krát za vyznačenú čiaru.
Presunul sa k tzv. „hammer boxu„ , kde kladivom vykonal predpísaný počet úderov do jeho hornej a spodnej časti. Následne dobehol do cieľa, kde sa zaznamenalo ukončenie elektronickou časomierou.
Po absolvovaní disciplín všetkými súťažiacimi bola vykonaná posledná časť súťaže – beh do kopca v kompletnom vystrojení – čas z tejto disciplíny sa pripočítal k dosiahnutému času z plnenia predchádzajúcich disciplín.
Medzi ženami prvenstvo patrilo Diane Juríkovej (DHZ Technická univerzita Zvolen) s dosiahnutým časom 168,85 s. Druhá bola Daniela Pitoňáková (DHZ Liptovská Teplička) s časom 202,55 s a tretia Janka Kubusová (DHZ Vikartovce) s časom 213,71 s.
Medzi mužmi vo veku do 35 rokov prvé miesto obsadil Tomáš Bobeš (DHZ Hodruša - Hámre) s časom 128,49 s. Na druhom mieste s časom 139,74 s skončil Lukáš Fridman (DHZ Šuňava). Tretie miesto si vybojoval Tomáš Bartko (DHZ Važec) s časom 143,67 s.
Medzi mužmi nad 35 rokov bol víťazom Ján Šebest (DHZ Vikartovce) s časom 163,63 s. Druhá priečka patrila Ing. Jánovi Fridmanovi (DHZ Šuňava) s časom 198,04 s. Bronz si prevzal Marek Suchanovský (DHZ Gánovce), disciplíny zvládol za 199,24 s.
Ceny najlepším vo všetkých kategóriách i sponzorské dary vylosovaným súťažiacim odovzdal starosta obce Liptovská Teplička Slavomír Kopáč. Ocenenia sa dostalo i družobným obciam z Českej republiky – Dolní Čermná (okres Ústí nad Orlicí) a Hrušky (okres Vyškov). V záverečnom slove starosta obce S. Kopáč ( mimochodom aktívny účastník tejto súťaže – v kategórii mužov nad 35 rokov skončil šiesty, starosta obce Hrušky Jan Kauf ôsmy ) úprimne poďakoval všetkým súťažiacim za predvedené výkony v súťaži náročnej na fyzickú zdatnosť. Poďakovanie od starostu obce patrilo i všetkým členom Dobrovoľného hasičského zboru v Liptovskej Tepličke pod vedením veliteľa DHZ Petra Géciho a predsedu DHZ Františka Sedláka, ktorí sa podieľali na tejto peknej akcii. V neposlednom rade úprimná vďaka patrí všetkým sponzorom súťaže.
Dobrovoľní hasiči z malebnej obce Liptovská Teplička založili novú tradíciu, v ktorej chcú pokračovať aj v budúcom roku rozšírením aj o kategóriu dorastu.
Ondrej Klimo
Hasičský dorast súťažil v Kecerovciach

Súťaže dobrovoľných hasičov na Slovensku majú dlhoročnú tradíciu a získali si značnú obľubu, o čom svedčia i zvyšujúce sa počty súťažiacich najmä mladých adeptov požiarnej ochrany. Na základe iniciatívy okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) Poprad po vzore finálovej súťaže Východoslovenskej hasičskej ligy konanej každoročne pre hasičské družstvá dospelých i Východoslovenskej ligy mladých hasičov určenej pre mladých hasičov , sa prvý ročník Východoslovenskej súťaže hasičského dorastu uskutočnil v roku 2013 v Hranovnici, druhý v Odoríne a tretí v Spišskom Štiavniku.
Po štvrtý krát sa súťaž podujal zorganizovať Dobrovoľný hasičský zbor Kecerovce okres Košice - okolie pod patronátom Košického samosprávneho kraja na miestnom futbalovom ihrisku v sobotu 1.10.2016 . Cestou okresných výborov DPO Prešovského a Košického kraja tu boli pozvané hasičské družstvá dorastu z celého východoslovenského regiónu. Súťažnou disciplínou bol požiarny útok s vodou v zmysle Súťažného poriadku DPO SR v dvoch súťažných pokusoch s klasickými alebo športovými hadicami na sklopné terče s použitím elektrickej časomiery.
Medzi dorastencami prvé boli domáce Kecerovce, ktoré dosiahli čas 16,48 s. Na druhom mieste sa umiestnilo Spišské Bystré okres Poprad (17,20). Tretia priečka patrila Spišskému Štiavniku okres Poprad, ktorému sa nepodarilo obhájiť vlaňajšie prvenstvo (17,22).
Medzi dorastenkami boli najlepšie Chmiňany okres Prešov časom 21,08 s. Druhý skončil minuloročný víťaz Spišský Štiavnik (21,31) . Tretia priečka patrila ďalšiemu zástupcovi okresu Poprad - Spišskej Sobote (23,41).
Hasičský dorast predviedol pekné výkony, ale rekordy tejto súťaže - dorastencov zo Štôle (15,55) z roku 2013 a dorasteniek zo Spišského Štiavnika (19,49) z minulého roku neboli prekonané.
Organizátorom súťaže – DHZ Kecerovce boli ocenení aj najlepší prúdari za najrýchlejší zostrek terča – Ján Kašpárek súťažiaci za Spišský Štiavnik - za čas 15,31 s a Erika Lukáčová z Chmiňan - 20,71 s.
Ceny najlepším trom družstvám dorastencov i dorasteniek osobne odovzdal člen prezídia DPO SR a predseda KV DPO Košice Vendelín Fogaraš a predseda KV DPO Prešov Marián Rušin, ktorý pozval prítomných na piaty ročník tejto peknej akcie určenej hasičskej mladi vo veku 15 – 18 rokov. Bolo dohodnuté, že štafetu v budúcom roku preberá Prešovský kraj.

Ondrej KLIMO

VÝCHODOSLOVENSKÁ HASIČSKÁ LIGA - finálová súťaž

Obec Odorín okres Spišská Nová Ves bola 24.9.2016 dejiskom 15. ročníka finálovej súťaže víťazov hasičských líg nazvanej „ Východoslovenská hasičská liga “ za účasti 36 družstiev mužov i 15 tímov žien. Postúpili tu najlepšie družstvá z hasičských líg okresov Prešovského i Košického kraja. Bola použitá elektronická časomiera so sklopnými terčmi, štartovanie bolo pištoľou. Už po štvrtý krát sa súťažilo so športovými hadicami B 65 (2) a C 42.
Spomedzi družstiev mužov bol najlepší Hrabovec (okres Bardejov) - dosiahol čas 14,50 s. S rozdielom len 0,01 s druhý skončil Sveržov (Bardejov) – 14,51 s. Tretie miesto obsadila Lúčka (Sabinov) s časom 14,55 s. Ocenené boli i družstvá umiestnené na štvrtom mieste Štôla (Poprad) – 15,02 s a piatom Rokytov (Bardejov) - 15,04 s.
Medzi ženami premožiteľa nenašiel Spišský Štvrtok (Levoča) s časom 17,48 s. Druhá priečka patrila Hrabovcu (Bardejov) s časom 17,99 s. Z bronzu sa radovala Terňa (Prešov) s časom 18,16 s. Štvrté skončili Čižatice - 18,33 s a piate Kecerovce (obe Košice – okolie) – 18,53 s , ktorým sa tiež dostalo ocenenia.
Zúčastnené hasičské družstvá predviedli pekné výkony (prvých pätnásť družstiev mužov dosiahlo čas do 16 sekúnd i 6 tímov žien čas menej ako devätnásť sekúnd). Historické rekordy tejto súťaže mužov z Lúčky (Sabinov) ) - 14,10 s a žien z Hrabovca (Bardejov) - 17,40 s dosiahnuté v minulom ročníku v Toryse okres Sabinov však neboli prekonané.
Ceny od DHZ Odorín – organizátora súťaže prevzali i najlepší prúdari za najrýchlejší zostrek terča – Veronika Kaščáková (Hrabovec) - 16,69 s a Radomír Tipul (Sveržov) - 14,03 s.
Treba úprimne poďakovať Obecnému úradu v Odoríne – p. starostke obce Ing. Márii Goduľovej a všetkým členom DHZ Odorín za prípravu i priebeh celej akcie.
Nasledujúci ročník tejto prestížnej súťaže dobrovoľných hasičov, ktorá sa striedavo koná v Prešovskom a Košickom kraji sa uskutoční v budúcom roku opäť koncom septembra v Spišskom Bystrom okres Poprad.

Ondrej Klimo


Mladí hasiči v Danišovciach

V nedeľu 25.9.2016 sa v Danišovciach okres Spišská Nová Ves na futbalovom ihrisku uskutočnil už 5. ročník Východoslovenskej súťaže mladých hasičov, ktorého organizátorom boli miestni dobrovoľní hasiči pod vedením predsedu DHZ Ľubomíra Majku. Zúčastnili sa ho 10 - členné kolektívy mladých hasičov vo veku 6 – 16 rokov z dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) a základných škôl (ZŠ) reprezentujúce okresy Prešovského a Košického kraja.
Chlapci i dievčatá súťažili o putovné poháre, ktoré daroval predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík. Súťažnými disciplínami bol požiarny útok s prekážkami a štafetový beh na 400 m s prekážkami podľa medzinárodných pravidiel hry mladých hasičov PLAMEŇ.
Medzi dievčatami minuloročné víťazstvo obhájil DHZ ZŠ Šuňava – vedúci Ján Kalla (okres Poprad). Druhý skončil domáci DHZ Danišovce – vedúci Ľubomír Majko (Spišská Nová Ves) Tretí bol DHZ Spišské Bystré – vedúci František Kundis (Poprad)). Na štvrtom mieste sa umiestnili Spišské Vlachy a piatom Markušovce (obe Spišská Nová Ves).
U chlapcov bol najlepší DHZ Becherov – vedúci Marián Grivna (Bardejov). Striebro získal DHZ Batizovce – vedúca Ing. Alexandra Hrebenárová (Poprad) a tretí bol DHZ Danišovce – vedúci Ľubomír Majko. Štvrtá priečka patrila ZK IMA ZŠ Ul. Hutnícka Spišská Nová Ves. Piate skončili Domaňovce (Spišská Nová Ves).
Ocenenia sa dostalo i najmladším účastníkom akcie – Dominikovi Dunčkovi z Danišoviec i Michaele Čurillovej zo Spišských Vlachov. Ceny venoval a osobne odovzdal predseda KV DPO Prešov Marián Rušin.
Ceny najlepším kolektívom mladých hasičov i krásne putovné poháre odovzdal starosta obce Miroslav Výrostek, ktorý vo svojom záverečnom príhovore poďakoval mladým hasičom za predvedené výkony, vedúcim kolektívov za ich prípravu i všetkým rozhodcom súťaže.
KV DPO Košice i KV DPO Prešov úprimne ďakuje organizátorom DHZ Danišovce za peknú akciu pre mladých hasičov, ktorá zaiste zanechá pekné spomienky u zúčastených.

Ondrej KLIMO

Memoriál Ing. Pavla Rumlera

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Poprade v spolupráci s OV DPO Poprad uskutočnil 4. ročník memoriálu na počesť dlhoročného funkcionára Dobrovoľnej požiarnej ochrany a predsedu OV DPO Poprad Ing. Pavla Rumlera, ktorý rady dobrovoľných hasičov predčasne opustil v júli 2013. Ing. P.Rumler celý svoj život zasvätil najmä práci s hasičskou mlaďou, bol vedúcim kolektívu mladých hasičov zo ZŠ Tajovského a DHZ Poprad, ktorý viac rokov pripravoval a zúčastňoval sa hasičských súťaží. Do roku 2012 bol členom Snemu DPO SR, podpredsedom KV DPO Prešov a OV DPO Poprad pre prevenciu i predsedom DHZ Poprad.
V sobotu 24.9.2016 ožil priestor pred športovou arénou POPRAD mladými hasičmi vo veku od 6 do 16 rokov. Stretlo sa tu 25 päťčlenných družstiev, ktoré súťažili v troch disciplínach : štafetový beh 5 x 30 metrov s prekážkami, štafeta hasičských dvojíc a uzlová štafeta.
V štafete 5 x 30 metrov na prvom úseku súťažiaci spájal dve hadice C, na druhom pripájal karabínku ventilového lanka na oko spätnej klapky sacieho koša, na treťom úseku pripojil hadicu B k rozdeľovaču, na štvrtom prenesie prázdny hasiaci prístroj a položí ho na podložku a na piatom úseku spojil dve hadice C, pripojil ich k rozdeľovaču a s napojenou prúdnicou prebehol cieľom.
Štafeta hasičských dvojíc bola zameraná na prácu s hasičským náradím a hadicami.
V uzlovej štafete piati členovia tímu viazali postupne vopred vyžrebované uzly - tesársky, lodný, plochú spojku, skracovací a uzol na prúdnici.
Materiál a výzbroj zabezpečovali organizátori súťaže. Rozhodcami boli skúsení členovia DPO SR zo sekcie rozhodcov OV DPO Poprad.
Úderom desiatej hodiny sa spustil trojhodinový súťažný maratón , v ktorom svoj um a pripravenosť predstavilo 125 mladých hasičov a hasičiek.
Spomedzi 11 družstiev dievčat bola najlepšia Šuňava I (vedúci Ján Kalla). Druhé skončilo Spišské Bystré I( vedúci František Kundis). Bronzové medaily pripadli ďalšiemu družstvu zo Spišského Bystrého (vedúca Mária Ilošvajová). Do prvej desiatky sa ešte nominovali : 4. Šuňava V, 5. Batizovce, 6. Šuňava VI, 7. Štrba, 8. Šuňava II, 9. Vikartovce, 10. Šuňava III.
V kategórii chlapcov sa predstavilo 14 družstiev. Víťazom sa stala Šuňava III (vedúca Žofia Šebestová). Zo striebra sa tešilo druhé družstvo Šuňavy (vedúci Mgr. Henrich Barilla) . Tretia priečka patrila Batizovciam (vedúca Ing. Alexandra Hrebenárová). Ďalšie miesta v prvej desiatke patrili : 4. Spišská Teplica, 5. Veľká, 6. Spišské Bystré, 7. Svit - ZŠ Mierová, 8. Hranovnica I, 9. Hranovnica II, 10. Tatranská Lomnica.
Treba veľmi kladne hodnotiť aktivitu dobrovoľných hasičov DHZ Poprad pod vedením predsedu DHZ Dušana Brutovského, ktorí v spolupráci s OV DPO Poprad pripravili pre mladých peknú akciu s veľkým ohlasom u hasičskej mlade.
Zúčastnené tímy si podľa umiestnenia pripísali ďalšie body do tabuľky 16. ročníka Podtatranskej olympiády mladých hasičov. Medzi dievčatami je prvá Šuňava I pred Spišským Bystrým I a Šuňavou V. Aj medzi chlapcami je najlepšia Šuňava I pred Šuňavou II a Batizovcami.
Záver hasičskej sezóny mladí hasiči budú mať už tradične v športovej hale vo Svite. V sobotu 26.11.2016 sa tu uskutoční 24. ročník halových majstrovstiev Slovenska kolektívov mladých hasičov o Putovný pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.

Ondrej Klimo


Majstrovstvá Slovenska dobrovoľných hasičov v hasičskej veži a stovke

V sobotu 17.9.2016 privítal Poprad opäť hasičov na celoslovenských súťažiach jednotlivcov. V športovom areáli Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) sa uskutočnili Majstrovstvá SR vo výstupe na cvičnú vežu hasičskú vežu a v behu na 100 m s prekážkami za účasti dobrovoľných i profesionálnych hasičov zo Slovenska i Česka.
Usporiadateľom bol Dobrovoľný hasičský zbor Poprad pod vedením predsedu DHZ Dušana Brutovského v spolupráci so Združením Slovenskej reprezentácie v hasičskom športe, OR HaZZ Poprad, OV DPO Poprad, Prezídiom DPO SR, Prezídiom HaZZ SR, KR HaZZ Prešov a KV DPO Prešov.
Zápolenie začalo 3. ročníkom Majstrovstiev Slovenska vo výstupe do 4. podlažia cvičnej hasičskej veže pomocou hákového rebríku pod názvom „ Hasičská veža „. U mužov bol najlepší Michal Režný - Kúty (12,86 s), druhý skončil Stanislav Zavadzan - Rudinka (14,59) a tretí Denis Tain - Bytčica (18,06).
Vo výstupe na vežu súťažili i ženy ( pretekárky štartujú bez rebríka – tento je zavesený v 2.podlaží – v prvom okne, kam musia po ňom vyliezť). Tu bola najlepšia Erika Čupcová – Bytča (8,8) pred Annou Vyšinskou - Turzovka (9,3) a Lenkou Dominikovou - Spišská Nová Ves (9,4).
V osobitných kategóriách svoju pripravenosť predviedla i hasičská mládež. Medzi mladšími dorastenkami zvíťazila Radka Červeňová - Spišská Teplica (9,3) pred Kristínou Pospíšilovou - Spišská Sobota (9,5) a Luciou Mudrákovou - Batizovce (12,0). Medzi strednými dorastenkami si prvenstvo vychutnala Anna Lavková - Spišské bystré (8,7), druhá s rozdielom 0,1 s skončila Michaela Maximová - Spišská Sobota (8,8) a tretia Alexandra Bartková - Svit (9,0). Medzi staršími dorastenkami si zlato odniesla Dominika Ostrochovská - Bytčica (9,7) a striebro Lenka Nagyová – Spišská Teplica (10,3).
Medzi mladšími dorastencami bol najlepší Radovan Nagy - Spišská Teplica (10,1) pred Filipom Draveckým - Šuňava (10,6), medzi strednými zasa Marek Švajka - Šuňava (8,8) pred Jánom Kovárom -Kúty (9,6) a Patrikom Linhardtom - Hajnice ČR (9,7). Medzi štaršími dorastencami bolo poradie : 1. Ondrej Porada - Spišské Vlachy (14,87), 2. Jaroslav Gahura - Spišská Sobota (15,52), 3. Samuel Ščurka - Spišská Sobota (24,12).
Potom nasledoval 9. ročník Majstrovstiev SR dobrovoľných hasičov a hasičiek v behu na 100 m s prekážkami - známych ako „ Hasičská stovka „.. Súťaž bola súčasne i ďalším kolom Slovenskej ligy v hasičskej stovky, kde sa mohli zapojiť i profesionálni hasiči zo SR i Českej republiky a pripísať si ďalšie body podľa umiestnenia do celkového hodnotenia za rok 2016 .
Majstrami SR pre rok 2016 u mužov sa stal Stanislav Zavadzan - Rudinka (17,75). Druhý bol Boris Strela - Spišská Nová Ves (18,16). Tretie miesto patrilo Michalovi Režnému - Kúty (18,29).
Titul majsterky Slovenska u žien získala Lenka Dominiková - Spišská Nová Ves (20,43). Druhá skončila Zuzana Petrášová - Kúty (21,62) a tretia Iveta Zavacká – Veľká (27,06).
Osobitne bola vyhodnotená i ocenená kategória dorastu. Radka Červeňová - Spišská Teplica (19,48) bola prvá i tu medzi mladšími dorastenkami pred Kristínou Pospíšilovou - Spišská Sobota (21,18) a Sárou Hankovou - ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves (21,60). Stredné dorastenky skončili v poradí : l. Anna Lavková - Spišské Bystré (18,48), 2. Ema Strelová - ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves (19,06, 3. Michaela Maximová - Spišská Sobota (19,40). Medzi staršími dorastenkami bola prvá Dominika Ostrochovská - Bytčica (19,96) pred Lenkou Nagyovou - Spišská Teplica (21,88).
Medzi mladšími dorastencami bol prvý Ján Kovár - Kúty (17,57) pred Jakubom Fridmanom - Šuňava (17,92 a Mariánom Lorincom – ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves (18,00).
Víťazom štvrtého kola 4. ročníka Slovenskej ligy v hasičskej stovke medzi mužmi bol prvý Marián Rerko – OR HaZZ Poprad (16,05) pred Stanislavom Zavadzanom a Borisom Strelom, medzi ženami Lenka Dominiková pred Zuzanou Petrášovou a Ivetou Zavackou.
V kategórii mladších dorastencov zvíťazil Patrik Linhardt - Hajnice ČR (17,41), druhý bol Ján Kovár a tretí Jakub Fridman. Umiestnenie mladších dorasteniek : 1. Radka Červeňová, 2. Kristína Pospíšilová, 3. Sára Hanková. V kategórii stredných dorasteniek bolo poradie : l. Anna Lavková, 2. Ema Strelová, 3. Natalie Langerová – Hajnice ČR (19,23). U starších dorasteniek prvenstvo patrilo Dominike Ostrochovskej pred Lenkou Nagyovou.
Súťaž splnila svoje poslanie a prispela k propagácii činnosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Dosiahnuté časy boli ovplyvnené daždivým počasím počas podujatia. Medzi súťažiacich pribudli ďalší noví mladí záujemcovia o hasičský šport .
Poďakovanie patrí všetkým , ktorí sa podieľali na tejto peknej akcii pre hasičskú mlaď. Vďaka patrí opäť okresnému riaditeľstvu HaZZ v Poprade za bezplatné poskytnutie športového areálu. Na záver nemožno nespomenúť generálneho partnera a sponzora Slovenskej ligy v hasičskej veži i v hasičskej stovke – FIRE system, s.r.o. Korňa za významnú podporu bez ktorej by sa akcie mohli len veľmi ťažko uskutočniť.

Ondrej KlimoSúťaž mladých hasičov „O pohár starostu obce Šuňava“ – excelovala Šuňava

V Šuňave sa uskutočnil už dvanásty ročník súťaže mladých hasičov o Pohár starostu obce za účasti 37 družstiev z dobrovoľných hasičských zborov a základných škôl, ktoré preukazovali pripravenosť v troch disciplínach hry PLAMEŇ - štafete 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete. V súťaži družstiev i jednotlivcov excelovala domáca Šuňava.
V úvode boli odovzdané ďakovné listy DPO SR od KV DPO Prešov starostovi obce Šuňava Stanislavovi Kubaskému za podporu a rozvoj požiarnej ochrany v obci, a trénerom družstiev chlapcov a dievčat DHZ ZŠ Šuňava Žofii Šebestovej a Mgr. Henrichovi Barillovi za ich dlhodobú systematickú prípravu. Ocenenia sa dostalo i všetkým členom kolektívov mladých hasičov i hasičiek zo Šuňavy za vzornú reprezentáciu obce, okresu Poprad i Prešovského kraja na tohtoročných Majstrovstvách Slovenska – celoštátnej súťaži hry PLAMEŇ. Ako víťazi budú reprezentovať Slovensko v júli 2017 v rakúskom Villachu, kde sa uskutoční 21. ročník medzinárodnej súťaže mladých hasičov.
Medzi 21 družstvami chlapcov prvé tri miesta obsadila Šuňava v poradí 1. Šuňava III, 2. Šuňava I, 3. Šuňava II. Do prvej desiatky sa ešte nominovali : 4. Batizovce, 5. Hranovnica , 6. Spišská Teplica, 7. Veľká, 8. Nová Lesná, 9. Šuňava IV, 10. Spišské Bystré..
Aj spomedzi šestnástich kolektívov mladých hasičiek premožiteľa nenašla Šuňava II , druhá skončila Šuňava I. Bronzové medaile patrili Spišskému Bystrému I. Poradie ďalších v prvej desiatke : 4. Spišské Bystré I, 5. Šuňava V, 6. Vikartovce, 7. Šuňava VI, 8. Spišská Teplica, 9. Šuňava III, 10. Batizovce.
V súťaži jednotlivcov v behu na 50 m s prekážkami medzi 19 chlapcami bol najlepší Michal Marton pred Marekom Švajkom (obaja Šuňava) a Róbertom Gabrikom (Spišské Bystré).
Dievčat sa zapojil ešte vyšší počet – 21. Prvá bola Radka Červeňová (Spišská Teplica), druhá Monika Bukovinová, bronz pripadol Gabriele Kunovej (obe Vikartovce).
V ďalšej samostatnej disciplíne – preteku jednotlivcov vo viazaní 5 uzlov (skracovací, lodný, plochá spojka, tesársky a úväz na prúdnici) bola jednoznačne najlepšia Šuňava – l. Peter Mišianik, 2. Michal Marton, 3. Adrián Spišiak, u dievčat – 1. Tatiana Hanulová, 2. Magdaléna Fridmanová, 3. Vanesa Smiková (všetci Šuňava).
Už tradične na súťažiach mladých hasičov bývajú ocenení najmladší účastníci. Ceny venoval zástupca firmy Florian s.r.o. Martin pobočka Poprad Ing. Peter Marušin. Z darčekov sa tešili Marek Marton a Táňa Kollárová zo Šuňavy, Matúš Fris a Matej Matonok zo Spišského Bystrého a najmladšia účastníčka Eliška Haľachová z Vlkanovej.
Ocenenie najlepších družstiev i jednotlivcov vykonal starosta obce Šuňava Stanislav Kubaský a člen Snemu DPO SR Ing. Stanislav Kováč.
Zúčastnené kolektívy si podľa umiestnenia v tejto jedenástej tohtoročnej súťaži pripísali ďalšie body do tabuľky 16.ročníka Podtatranskej olympiády mladých hasičov. Pred predposlednou súťažou – Memoriáli Ing. Pavla Rumlera , ktorá sa uskutoční v sobotu 24.9.2016 o 10.00 hodine pri športovej Aréne v Poprade, u chlapcov vedie Šuňava I pred Batizovcami a Šuňavou II. U dievčat triumfuje Šuňava I pred Spišským Bystrým I. O tretiu priečku sa delia Vikartovce a Šuňava V s rovnakým počtom bodov.

Ondrej Klimo
IMGP0177.JPG
Ak chcete napísať nejaký odkaz, alebo žiadosť môžete to urobiť tu :
Prilba nová.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one